وفاداری

مهم نیست پولدارید یا نه،

زیبایید یا نه،جوانید یا نه،

ماشینتان چیست،خانه تان کجاست،

وقتی به او محبت کنید

همیشه به شما وفادار خواهد ماند

ودوستتان خواهد داشت

/ 1 نظر / 9 بازدید
انسان

سلام ...وبلاگ خوبی داری[گل]