پیوند آسمانی

لباس یاس برتن کرد زهرا
کنار دست او بنشست مولا
محمدخطبه خواند زهرا بلی گفت،
غلط گفتم بلی نه “یاعلی” گفت.
*سالروز این پیوند آسمانی مبارک*

/ 29 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

دم های ساده را دوست دارم همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند همان ها که برای همه لبخند دارند همان ها که همیشه هستند ، برای همه هستند آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد عمرشان کوتاه است بس که هر کسی از راه می رسد یا ازشان سو استفاده می کند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد آدم های ساده را دوست دارم چون بوی ناب “آدم” میدهند !

مريم

امروز که بلبلان ترنم کردند با یکدیگر از عشق تکلم کردند

مریمی

سلام باتآخیر عیدت مبارک ممنونم که سر زدی[گل]

مهربانی

سلام شخصیت آدمها باعث میشه که درهای بسته رو اونا باز بشه ..ولی چیزی که باعث میشه این درها همیشه باز بمونه رفتار و اخلاق پسندیده و باطن درست اوناست

۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را، اُبهتش را، تنهاییش را، حکمتش را، صبرش را و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن! خدا را می گویم ...[گل]

khodai

کاغـذهـای بی جـان نمی نویسنـد! بعضـی از عهدهـا را…! روی قلـب هـا هـم مـی نویسیـم…! حـواست به ایـن عهـدهـای…! غیـر کاغـذی بـاشـد…! شـکـسـتَنـشـان یـک آدم را مـی شـکند…![گل][گل][قلب]